شهردار شیراز: نقشه راه شهرداری در سال جاری برمبنای سند راهبردی “شیراز ۱۴۰۴” است

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=26447

QR: شهردار شیراز: نقشه راه شهرداری در سال جاری برمبنای سند راهبردی “شیراز ۱۴۰۴” است