شهردار شیراز مسافر افتخاری مترو شیراز

شهردار شیراز مسافر افتخاری مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3943

QR: شهردار شیراز مسافر افتخاری مترو شیراز