شهردار شیراز: خط ۳ یکی از مهم ترین خطوط مترو شیراز است.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16667

QR: شهردار شیراز: خط ۳ یکی از مهم ترین خطوط مترو شیراز است.