شهردار شیراز:توسعه شمال شرقی خط ٢ مترو شیراز از امروز به سمت ایستگاه کلبه سعدی و فضیلت

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=25503

QR: شهردار شیراز:توسعه شمال شرقی خط ٢ مترو شیراز از امروز به سمت ایستگاه کلبه سعدی و فضیلت