ششمین جلسه هیات مدیره سازمان حمل و نقل ریلی

ششمین جلسه هیات مدیره سازمان حمل و نقل ریلی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=25325

QR: ششمین جلسه هیات مدیره سازمان حمل و نقل ریلی