شروع عملیات ریل گذاری و پایان ساخت تونل فاز یک خط دو

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18907

QR: شروع عملیات ریل گذاری و پایان ساخت تونل فاز یک خط دو