شروع عملیات ریل گذاری و پایان ساخت تونل فاز یک خط دو مترو

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16012

QR: شروع عملیات ریل گذاری و پایان ساخت تونل فاز یک خط دو مترو