سی و نهمین نشست کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و گردشگری مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران از ایستگاه وکیل الرعایا

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=17728

QR: سی و نهمین نشست کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و گردشگری مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران از ایستگاه وکیل الرعایا