سکانس هایی از فیلم شهید بی سر مدافع حرم”سردار شهید حاج عبداله اسکندری “

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13591

QR: سکانس هایی از فیلم شهید بی سر مدافع حرم”سردار شهید حاج عبداله اسکندری “