سوگواری سید و سالار شهیدان اباعبدالله حسین (ع) در سازمان قطار شهری شیراز

سوگواری سید و سالار شهیدان اباعبدالله حسین (ع) در سازمان قطار شهری شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=8826

QR: سوگواری سید و سالار شهیدان اباعبدالله حسین (ع) در سازمان قطار شهری شیراز