سومین نشست اعضاء اتحادیه شرکت های قطار شهری های کشور

  1. film- (116)
  2. film- (117)


سومین نشست اعضاء اتحادیه شرکت های قطار شهری های کشور – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18798

QR: سومین نشست اعضاء اتحادیه شرکت های قطار شهری های کشور