سه شنبه های بدون خودرو؛ سفر با حمل و نقل پاک از خانه تا محل کار

سه شنبه های بدون خودرو؛ سفر با حمل و نقل پاک از خانه تا محل کار – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=23678

QR: سه شنبه های بدون خودرو؛ سفر با حمل و نقل پاک از خانه تا محل کار