سرویس دهی ویژه مترو شیراز در مراسم تشییع شهید محمد مویدی

سرویس دهی ویژه مترو شیراز در مراسم تشییع شهید محمد مویدی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=25217

QR: سرویس دهی ویژه مترو شیراز در مراسم تشییع شهید محمد مویدی