ستاد مدیریت بحران سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تشکیل جلسه داد.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=23841

QR: ستاد مدیریت بحران سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تشکیل جلسه داد.