ستاد بحران سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز صبح امروز تشکیل جلسه داد.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14152

QR: ستاد بحران سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز صبح امروز تشکیل جلسه داد.