سازمان قطارشهری شیراز هم رنگ عزای امام حسین(ع)به خود گرفت.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18344

QR: سازمان قطارشهری شیراز هم رنگ عزای امام حسین(ع)به خود گرفت.