زیبا سازی اطراف ایستگاه های خط 2 و 3

زیبا سازی اطراف ایستگاه های خط 2 و 3 – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=23096

QR: زیبا سازی اطراف ایستگاه های خط ۲ و ۳