روند پیشرفت عملیات عمرانی ایستگاه وکیل متروی شیراز

  1. film- (145)
  2. film- (146)
  3. film- (147)


روند پیشرفت عملیات عمرانی ایستگاه وکیل متروی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18838

QR: روند پیشرفت عملیات عمرانی ایستگاه وکیل متروی شیراز