رضایی:از ظرفیت های دیده شده در بودجه ملی برای توسعه حمل و نقل عمومی باید بهره برد.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22702

QR: رضایی:از ظرفیت های دیده شده در بودجه ملی برای توسعه حمل و نقل عمومی باید بهره برد.