رضایت شهروندان و اهالی بلوار رازی از بهره برداری و مسافرگیری ایستگاه رازی

  1. film- (63)


رضایت شهروندان و اهالی بلوار رازی از بهره برداری و مسافرگیری ایستگاه رازی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18675

QR: رضایت شهروندان و اهالی بلوار رازی از بهره برداری و مسافرگیری ایستگاه رازی