رضایت شهروندان و اهالی بلوار رازی از بهره برداری و مسافرگیری ایستگاه رازی

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18675

QR: رضایت شهروندان و اهالی بلوار رازی از بهره برداری و مسافرگیری ایستگاه رازی