رایگان شدن مترو برای دانش آموزان

اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز با طرح شهرداری مبنی بر رایگان شدن مترو برای دانش آموزان موافقت کردند.

در این طرح آمده است که با توجه به شروع فصل آموزش حضوری مدارس برای دانش آموزان و عدم وجود سرویس مناسب برای این افراد شهرداری شیراز طرح رایگان شدن مترو برای دانش آموزان طی روزهای چهاردم فروردین لغایت هفدهم فروردین را به شورای شهر شیراز ارائه کرده است.

اعضای شورای اسلامی شهر شیراز نیز با این طرح موافقت کرده و مقرر شد مترو تا هفدهم فروردین ماه برای دانش آموزان رایگان باشد.

رایگان شدن مترو برای دانش آموزان – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=23146

QR: رایگان شدن مترو برای دانش آموزان