راهبری قطار های متروی شیراز جزء مشاغل حرفه ای طبقه بندی استاندارد بین امللی

با تلاش مجدانه و پیگیری های سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز و اعضای کاگروه تخصصی استاندارد نویسی استان، راهبری قطار های متروی شیراز جزء مشاغل حرفه ای طبقه بندی استاندارد بین امللی مشاغل، 2008-ISCO سازمان جهانی کار (ILO) قرار گرفته و به تایید سازمان فنی و حرفه ای کشور رسید.

راهبری قطار های متروی شیراز جزء مشاغل حرفه ای طبقه بندی استاندارد بین امللی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=15415

QR: راهبری قطار های متروی شیراز جزء مشاغل حرفه ای طبقه بندی استاندارد بین امللی