رام ششم واگن های مترو شیراز روی ریل قرار گرفت

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=5696

QR: رام ششم واگن های مترو شیراز روی ریل قرار گرفت