رام سیزدهم واگن های متروی شیراز روی ریل نشست

سیزدهمین رام قطارهای متروی شیراز پس از ترخیص از گمرگ و طی مسیر بندرعباس به شیراز به همت نیروهای خدوم سازمان قطار شهری تخلیه و درمحل دپوی مرکزی متروی شیراز بر روی ریل قرار گرفت تا پس از انجام بررسی های فنی و تخصصی و انجام تست های سرد و گرم در آینده ای نزدیک به ناوگان حمل و نقل ریلی درون شهری شیراز اضافه گردد. با ورود این رام مجموع واگن های خطوط متروی شیراز به 65 واگن رسید.

رام سیزدهم واگن های متروی شیراز روی ریل نشست – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=11971

QR: رام سیزدهم واگن های متروی شیراز روی ریل نشست