لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9899

QR: رام جدید واگن های مترویی شیراز بر روی ریل قرار گرفت