رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهرشیراز از اولویت ها می گوید

رییس کمیسیون ترافیک وحمل ونقل شورای اسلامی شهر شیراز:

پیگیری، نظارت وحمایت ازقطار شهری دراولویت برنامه های شورای شهر است

نقیب زاده رییس کمیسیون حمل ونقل شورای اسلامی شهرشیراز گفت: پروژه قطار شهری شیرازدرشمار بزرگترین پروژه های این شهر است که به عنوان یک برنامه بلند مدت در دستور کار برنامه ریزان ودست اندرکاران امور اجرایی قرار گرفته است .

به گزارش روابط عمومی و بین الملل سازمان قطار شهری شیراز، مهندس نقیب زاده درحاشیه بازید از مراحل اجرایی خط دوم قطار شهری شیرازافزود: با پیگیری های انجام شده درخصوص پیشبرد اهداف خط یک و ورود واگن های خریداری شده از خارج ، فاز یک خط یک مترو از میدان احسان تا میدان نمازی بزودی به بهره برداری خواهد رسید .

ایشان افزودند : دراین راستا مسایل اجرایی سایر خطوط قطار شهری شیراز در دستور کار شورای شهر وشهرداری شیراز بصورت ویژه قرار گرفته است واز ابتدای سال ۱۳۹۲ بصورت جدی امور مربوط به خط دوم را پیگیری کرده ایم .

رییس کمیسیون ترافیک وحمل ونقل شورای اسلامی شهر شیراز اضافه کرد: یکی از مسایل مهم دراین رابطه نحوه تامین منابع مالی پروژه است . دراین رابطه مقرر شده است تا موانع اجرایی کار برداشته شود وهرآنچه در ۱۲سال گذشته باعث کندی پروژه درخط یک گردیده است به عنوان یک آسیب جدی مورد تجدید نظر قرار گیرد .

اوگفت: شورای چهارم موضوع توجه به تامین منابع مالی را به عنوان  دیگر راهکارهای موثر مورد توجه قرارداده است  تا درخط دو با اجرای طرح تهاتر با پیمانکار زمان اجرای پروژه را کاهش داده و وابستگی کمتری به منابع دولتی داشته باشیم هرچند بحث پیگیری منابع مالی دولتی نیز با جدیت ادامه خواهد داشت .

مهندس نقیب زاده خاطر نشان کرد: در شیراز تا کنون پس از اجرایی کردن خط یک و دو مترو که ۴۰ کیلومتر از ۹۰کیلو مترخطوط درون شهری را تشکیل می دهند موضوع تعیین تکلیف ۴ خط با ۵۱ کیلومتر در دستورکار قرار گرفته تا با برنامه های صورت گرفته وجذب سرمایه گذاران بتوان مسایل اجرایی قطار شهری را بصورت ویژه دنبال کنیم . همچنین پیگیری نظارت وحمایت از قطار شهری برنامه ایی است که شورا ی شیراز در اولویت خود قرار داده است .

این عضو شورای اسلامی شهر شیراز خاطر نشان کرد :برای اجرای موفق پروژه قطار شهری در خط دو ، شهرداری شیراز از طریق تهاتر با پیمانکار مربوطه توافق خواهد کرد. این برنامه بصورت ۵ ساله ارایه شده است تا حد فاصل میانرود تا میدان آزادی در موعد مقرر به بهره بداری برسد .

نقیب زاده اذعان کرد: در مرحله اول پرداخت ۴۰ میلیارد تومان به عنوان تعهدات اولیه به پیمانکارانجام خواهد شد ومابقی اعتبارات براساس برنامه زمانبدی شده پرداخت
می شود .

وی گفت: دربراورد سازمان قطار شهری شیراز در هر کیلومتر ۱۰۰میلیارد تومان اعتبارمورد نیاز است و با توجه به ۶۷ کیلومتر باقی مانده با احتساب تورم می توان گفت ۶۷ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه قطار شهری شیراز نیاز است .

نقیب زاده  با اشاره به اجرای طرح ترافیک دراین شهر اظهار داشت :

دواتفاق موثر درخصوص قطار شهری انجام شده است .اول استفاده از فاینانس بصورت کلی تا از هر طریق ممکن این فاینانس فراهم شود و دوم مجوز ۱۲۰میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت به سازمان قطار شهری داده شد که تا پایان سال منتشر خواهد شد .

به گفته وی اجرای طرح ترافیک درهیچ زمانی منوط به اجرایی شدن قطار شهری نبوده ونمی توان اجرای آن را منوط به بهره برداری از مترو کرد و تا زمان بهره برداری از قطار شهری از دیگر زیر ساخت ها ی موجود مانند تاکسی واتوبوس استفاده خواهد شد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهرشیراز از اولویت ها می گوید – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3298

QR: رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهرشیراز از اولویت ها می گوید