رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهرشیراز از اولویت ها می گوید

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3298

QR: رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهرشیراز از اولویت ها می گوید