رئیس شورای شهر شیراز:به شهروندان شیرازی قول دهید که به این پروژه توجه ویژه اعتباری خواهد شد.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16661

QR: رئیس شورای شهر شیراز:به شهروندان شیرازی قول دهید که به این پروژه توجه ویژه اعتباری خواهد شد.