رئیس شورای اسلامی شهر شیراز: شهرداری شیراز در مسیری قرار گرفته که زمینه رضایتمندی مردم را فراهم کرده است.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=30810

QR: رئیس شورای اسلامی شهر شیراز: شهرداری شیراز در مسیری قرار گرفته که زمینه رضایتمندی مردم را فراهم کرده است.