رئیس سازمان حمل و نقل ریلی: هزینه ۶۰۰ میلیارد تومانی سازه تبادل خطوط ایستگاه دولت به‌اندازه یک ایستگاه مترو

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=31063

QR: رئیس سازمان حمل و نقل ریلی: هزینه ۶۰۰ میلیارد تومانی سازه تبادل خطوط ایستگاه دولت به‌اندازه یک ایستگاه مترو