لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=23667

QR: رئیس سازمان حمل و نقل ریلی: مترو یک ابر پروژه است.