رئیس سازمان حمل ونقل ریلی در یاد روز افتتاح مترو شیراز گفت:

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22191

QR: رئیس سازمان حمل ونقل ریلی در یاد روز افتتاح مترو شیراز گفت: