رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری شیراز: هیچ قسمتی از تونل در زیر بافت‌ تاریخی شیراز نیست

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=29805

QR: رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری شیراز: هیچ قسمتی از تونل در زیر بافت‌ تاریخی شیراز نیست