رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی: با توجه به گرانی عملیات حفاری، استفاده از تونل ۹ متری برای کارفرماها به صرفه تر خواهد بود.

رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری شیراز نیز در این مراسم گفت: حفاری خطوط ۱ و ۲ مترو شیراز با دستگاه تی‌بی ام‌های ۶ متری متعلق به شهرداری انجام شد.

امیر یقطین با بیان اینکه تی‌بی‌ام‌های ۶ متری به صورت دوقلو فعالیت می‌کردند، عنوان کرد: برای نخستین بار از تی‌بی‌ام ۹ متری در شیراز و در خط ۳ بکارگیری خواهد شد و حجم خاکبرداری تی‌بی‌ام ۹ متری در مقایسه با دو تی‌بی‌ام شش متری، ۱۲ درصد بیشتر است.

وی ادامه داد: با توجه به گرانی عملیات حفاری، استفاده از تونل ۹ متری برای کارفرماها به صرفه تر خواهد بود.

رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری شیراز تصریح کرد: تاثیر تونل ۹ متری بر ساختمان اطراف کمتر از دو تونل ۶ متری است.

یقطین گفت: با توجه به اینکه تی‌بی‌ام بر اساس فشار تنظیم شده حرکت می‌کند، گفت: انتظار نشست در مسیر مترو بسیار کم است و امید است بدون هیچ آسیبی از مسیرها عبور کنیم.

رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی: با توجه به گرانی عملیات حفاری، استفاده از تونل ۹ متری برای کارفرماها به صرفه تر خواهد بود. – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=30818

QR: رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی: با توجه به گرانی عملیات حفاری، استفاده از تونل ۹ متری برای کارفرماها به صرفه تر خواهد بود.