دیدار صمیمانه مدیران دیروز و امروز متروی شیراز با کارکنان

دیدار صمیمانه مدیران دیروز و امروز متروی شیراز با کارکنان – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13692

QR: دیدار صمیمانه مدیران دیروز و امروز متروی شیراز با کارکنان