دیدار صمیمانه مدیران دیروز و امروز متروی شیراز

دیدار صمیمانه مدیران دیروز و امروز متروی شیراز با کارکنان سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز

مدیران پیشین متروی شیراز از ابتدا تا امروز دراتفاقی نادر گرد هم آمدند و در دیداری صمیمانه با مهندسین و کارکنان سازمان حمل و نقل ریلی شیراز دیدار کردند.

مهندس رجا : وقتی رابطه انسان با خدا تنظیم شود، موفقیت حاصل می شود. متروی شیراز پروژه ویژه و بزرگی بود که به همت مهندسین بومی به انجام رسید.

مهندس رجبی : همیشه آغاز و پایان یک پروژه بزرگ با دشواری همراه می باشد. اینکه ضرورت سیستم حمل و نقل ریلی برای شیراز پذیرفته شود و نیز به بار نشستن خط یک هر دو اقدام بزرگ و ارزشمندی بود که توسط مدیران دلسوز متروی شیراز به بار نشست. تعهد اخلاقی دارم از نیرو های جوان استفاده کنم.

مهندس حاجی زمانی : مترو سیستمی پیچیده و صنعتی جوان است که علیرغم سختی های مسیر ، با اراده و پشتکار مدیران ، مهندسین و پرسنل به بار نشست ، از تمامی کسانی که از ابتدا تا امروز در این راه تلاش کرده اند قدر دانی می کنم.

دیدار صمیمانه مدیران دیروز و امروز متروی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13716

QR: دیدار صمیمانه مدیران دیروز و امروز متروی شیراز