دومین جلسه هئیت مدیره اتحادیه شرکت های قطارشهری های کشور

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18705

QR: دومین جلسه هئیت مدیره اتحادیه شرکت های قطارشهری های کشور