دوازدهمین رام قطار های مترویی بر روی ريل قرار گرفت

دوازدهمین رام قطار های مترویی بر روی ريل قرار گرفت – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=11927

QR: دوازدهمین رام قطار های مترویی بر روی ریل قرار گرفت