لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=11905

QR: دوازدهمین رام قطار های مترویی بر روی ریل قرار گرفت.