دهمین رام قطار های متروئی دهم دیماه به شیراز رسید

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=11852

QR: دهمین رام قطار های متروئی دهم دیماه به شیراز رسید