دستور اتصال قطار شهری به صدرا صادر شده است.

مهندس سید محمد علی افشانی معاون توسعه عمران شهری و روستایی وزیر کشور درآیین بهره برداری از ایستگاه کاوه و 20 واگن قطار:

?پروژه قطار شهری شیراز در مقایسه با قطارشهری سایر کلانشهرها از نظر طول و ایستگاه های مورد بهره برداری یک پروژه شاخص است.
?دولت در سال آینده و براساس تبصره ماده 5 حدود پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه برای حمل و نقل عمومی مصوب کرده است که ۵۰ درصد از این بودجه باید در زمینه مترو هزینه شود. که سهم شیراز از این بودجه ۵۰۰ میلیارد تومان است.
?دستور اتصال قطار شهری به صدرا صادر شده است.
?میزان توزیع قطارهای مترویی بین کلانشهرهای کشور رقابتی و بر اساس میزان کیلومتر به بهره برداری رسیده است.
?سهم شیراز از واگن های مترو اختصاص یافته برای کلانشهرها، صد واگن است و امروز این قول را به شهروندان شیرازی می دهم که این تعداد به ۱۵۰ تا ۲۰۰ واگن افزایش می رسد.

 

دستور اتصال قطار شهری به صدرا صادر شده است. – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=12485

QR: دستور اتصال قطار شهری به صدرا صادر شده است.