خدمات رسانی مترو شیراز

بیات مدیر روابط عمومی و بین الملل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز گفت: فعالیت مترو در روزهای غیرتعطیل از ساعت ۶ صبح تا ۲۱ شب و در روزهای تعطیل از ساعت ۷صبح تا ۲۱ شب خواهد بود.

او افزود: در روز های غیر تعطیل، زمان شروع حرکت قطارها از ایستگاه احسان ساعت ۶:۰۵ و از ایستگاه شهید دستغیب ۶:۱۰ است و در روز های تعطیل، زمان شروع حرکت قطار ها از ایستگاه احسان ساعت ۷:۰۵ و از ایستگاه شهید دستغیب ۷:۱۰ خواهد بود.

امین بیات گفت: آخرین حرکت قطار در روزهای تعطیل و غیر تعطیل ساعت ۲۱:۰۵ از ایستگاه احسان و ۲۱:۱۰ از ایستگاه شهید دستغیب خواهد بود.

مدیر روابط عمومی سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری شیراز تصریح کرد: تا اطلاع ثانوی سر فاصله حرکت قطارها در هر ایستگاه در تمام طول روز ۱۵ دقیقه تعیین شده است.

خدمات رسانی مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21235

QR: خدمات رسانی مترو شیراز