حضور گسترده کارکنان متروشیراز درروز جهانی قدس

حضور گسترده کارکنان متروشیراز درروز جهانی قدس – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=5137

QR: حضور گسترده کارکنان متروشیراز درروز جهانی قدس