حضور گسترده کارکنان متروشیراز درروز جهانی قدس

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=5137

QR: حضور گسترده کارکنان متروشیراز درروز جهانی قدس