حضور موفق سازمان قطار شهری شیراز در سومین نمایشگاه “شهر زیبا”

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9643

QR: حضور موفق سازمان قطار شهری شیراز در سومین نمایشگاه “شهر زیبا”