لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=4567

QR: حضور موفق سازمان قطار شهری در نمایشگاه “شهر زیبا”