حضور مدیرعامل ومعاونین مترو شیراز در خبرگزاری ایرنا

حضور مدیرعامل ومعاونین مترو شیراز در خبرگزاری ایرنا – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=5297

QR: حضور مدیرعامل ومعاونین مترو شیراز در خبرگزاری ایرنا