حضور مترو در نمایشگاه شهر زیبا

حضور مترو در نمایشگاه شهر زیبا – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=23592

QR: حضور مترو در نمایشگاه شهر زیبا