حضور سازمان قطار شهری شیراز همگام با خروش ملت غیور ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=12137

QR: حضور سازمان قطار شهری شیراز همگام با خروش ملت غیور ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه